ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง การออกแบบโมเดล 3 มิติ
ชื่ออาจารย์ : นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2563,12:28  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร ศรีวรชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,11:17  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมอร ศรีวรชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,11:15  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์การตัดต่อวีดีโอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,13:41  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..