คณะผู้บริหาร

นายธาดา ตามเมืองปัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา