กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนงนุช บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0813603261

นางสาวพิมพ์ประภา ศรีรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2