ติดต่อเรา
โรงเรียนสองครพิทยาคม
130 หมู่ 4 บ้านสองคร   ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
เบอร์โทรศัพท์ 044-081-060 เบอร์โทรสาร 044-081-060
Email : songkornpit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน