ถาม-ตอบ (Q&A)
พิธีไหว้ครู นั้นมีความหมายลึกซึ้ง
โพสโดย
Kuru
-


พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนได้ทำขึ้น ช่วงต้นของการเปิดภาคเรียน
1.สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดของครูกับลูกศิษย์
2. สะท้อนให้เห็นความสำคัญของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ของคนในสังคมไทย
3. สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูท่มีต่อลกศิษย์
4. สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ

โพสโดย : Kuru
IP : 61.19.123.182
โพสเมื่อวันที่ : 02 มิ.ย. 2559,15:59 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :