กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรา พงศ์คุณาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0856569828

นางฐิติมา ฤทธิ์จันทึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0958508699